Sağlık katkı payı mı yoksa  Deli Dumrul'a katkı payı mı? 
Mehmet Çırıka

Mehmet Çırıka

Sağlık katkı payı mı yoksa  Deli Dumrul'a katkı payı mı? 

25 Nisan 2018 - 11:05

Sağlık katkı payı mı yoksa 
Deli Dumrul'a katkı payı mı? 

Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemi kapsamında,Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK ) sigortalı ve iştirakçileri, ödedikleri prim veya keseneklere ek olarak  muayene ve ilaç alımlarında katkı payı adı altında çeşitli kalemler için  ayrıca ek olarak ödeme yaparlar.
Çalışanlar,ödedikleri yüksek oranlı  prim veya keseneklere rağmen, özel hastaneler ya da üniversite hastanelerdeki kontrol ve muayeneleri bir yana , aile doktoru ve devlet hastanelerindeki kontrol ve muayeneleri için dahi ek ücret ödedikleri gibi, ayrıca bu ödemelere ek olarak,  ilaç alımlarında, raporlu ilaçları için bile  reçete bedeli,ilave ücret,ilaç katılım payı,istisnai sağlık hizmeti,kutu ücreti ve benzeri kalemler için  katkı payı adı  altında ek ücret ödemek zorunda kalırlar.
Bugün, çalışanların büyük bir çoğunluğunun gelirleri sefalet sınırının altında kaldığı, emeklilerin durumunun çok daha vahim olduğu ve emeklilerin büyük bir çoğunluğunun ek gelir elde etmek ve  insanca  yaşamak için emeklilikten sonra da iş aradıkları ülkemizin acı bir gerçeğidir.
İş bularak çalışma olanağı bulan emeklilerin katkı payı çilesi sona ermez ve bu emekliler hem brüt maaşlarının yaklaşık üçte biri oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi öderler hem de  muayene ve ilaçla tedavilerinde katkı payı ödemeye devam ederler. 
Kayıt altında çalıştığınız sürece, ister Sosyal Güvenlik Destek Primi isterseniz Hava Parası olarak adlandırın çalışan emekliye hiçbir artı katkısı olmayan bu ödemeden kaçışı olmadığı gibi, sağlık katkı payından da kaçış yoktur.
Bu konudaki diğer ilginç bir durum da reçetesiz de alınabilen ilaçlarda yaşanır.Bazı durumlarda doktorun yazdığı reçeteyi kullanmamak ve ilacı kendi paranızla almak  daha avantajlı olabilmektedir.Zira ilacınızı reçeteyle almanız halinde ilaç katkı payına muayene ücreti de ekleneceği için maliyet yükselecek ve bu durumda  reçeteyi kullanarak ilaç almanız zararınıza sonuç doğurabilecektir.
Emekli-çalışanın  biz emekliyiz, hem çalışarak Kuruma yine prim ödemeye devam ediyoruz ve bu ödemelerimiz bize  hiçbir avantaj sağlamıyor, ek olarak hiçbir hizmet almıyoruz ,hiç olmazsa sağlıkta katkı payını ödemeyelim şeklindeki yakınma ve sızlanmaları da karşılık görmez ve  siyasilerimizden hemen “bu ve benzeri kesintiler Avrupa’da da yapılıyor” şeklinde karşılık alınır.
Avrupa’daki çalışma, ücret, emeklilik ve yaşam koşullarını Türkiye’de de sağlayın o zaman bu kesintileri bizden de yapın  şeklindeki itirazlar da gürültüye gider.
Nitekim 2015 yılında dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu  “Muayeneden alınan katkı payını kaldırmayı düşünüyor musunuz ?” sorusuna, “Sağlıkta ilave alınan katkı payını kaldırma imkanı var ama gereği yok” karşılığını vererek uygulamanın devam edeceğini vurgulamıştır.
Çıkış yolu arayan emeklilerin Katkı Payının iptali konusunda Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanlığına (Ombudsmanlığa) yaptıkları  başvuru da olumlu  bir sonuç doğurmamış ve Ombudsmanlık “idarenin işleminin kanunlara uygunluk,eşitlik,tarafsızlık,dürüstlük,nezaket şeffaflık ,hesap verilebilirlik ilkelerine uygun olduğuna” karar vererek başvuruyu reddetmiştir.
Hoş Ombudsmanlık olumlu yönde tavsiye kararı almış olsaydı bile,tavsiye kararı bağlayıcı olmadığından  SGK’ nın bu karara uyması söz konusu olmazdı.
Özetle,çalışırken öde, emeklisin öde ,emekli-çalışansın öde, mübarek Sağlık katkı payı değil sanki Deli Dumrul'a katkı payı...

YORUMLAR

  • 0 Yorum