Sanatçı borçlanmasının gerekçe ve esasları-2
Mehmet Çırıka

Mehmet Çırıka

Sanatçı borçlanmasının gerekçe ve esasları-2

17 Ocak 2018 - 10:36

Sanatçı borçlanmasının gerekçe ve esasları-2

Bana göre,yapılacak yasal düzenlemede yer alması gereken temel borçlanma koşulları aşağıda sıraladığım gibi olmalıdır.

 

Sigortasız geçen çalışma sürelerini sigortalı saydırabilmeleri için, primleri güncel primler üzerinden kendilerince ödenmek koşuluyla, sanatçılara  (SSK/4a) kapsamında yeni bir borçlanma hakkı verilmelidir.

Borçlanma belgelerinin sadece güzel sanatlar alanında faaliyet gösteren meslek kuruluşları ile meslek birlikleri (sendikalar/telif meslek birlikleri gibi) tarafından düzenlenmesi şeklinde sınırlama getirilmeli ve meslek kuruluşu niteliği taşımayan sivil toplum örgütlerince borçlanma belgesi düzenlenmesi önlenmelidir.

Borçlanma belgesi düzenleme yetkisi verilen meslek kuruluş ve birliklerinin kuruluş tarihlerinden önceki süreler için borçlanma belgesi düzenlemeleri kısıtlanmalıdır.

Borçlanmanın alt sınırı 18 yaşın dolduğu tarihten itibaren başlamalı ve yaklaşık 20 yıla kadar borçlanma olanağı getirilmelidir.

Borçlanılan süreler (gün sayıları) sanatçının mevcut prim ödeme gün sayısına eklenmeli ve sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki hizmetlerin borçlandırılması halinde,sigortalılığın başlangıç tarihi borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülmeli ve borçlanma süreleri Bağ-Kur,Emekli Sandığı,özel emekli sandıkları ve yurt dışı hizmetleriyle birleştirilebilmelidir.

Gerek görülen hallerde, Kurum yetkililerince   yapılacak incelemelerde,  borçlanan sanatçının mevcut  sanatsal faaliyet belgeleri ile hukuken geçerli olabilecek diğer belge ve kanıtlarını ibraz etmeleri istenmelidir.

Belgelerdeki bilgilerin doğruluğu konusunda SGK’ ca yapılacak inceleme sonucunda gerçeğe aykırılığı tespit edilen borçlanma belgeleri geçersiz sayılmalı ve bu belgelere göre yapılmış işlemler iptal edilmelidir.
Borçlanma hakkının kötüye kullanılarak gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi halinde,belgeyi düzenleyenlerin yanı sıra belge düzenlettiren sanatçı hakkında özel evrakta sahtecilik suçlarından cezai işlem yapılabilmeli ve SGK’ nın uğradığı tüm zararlar kendilerine ödettirilmelidir.

Sosyal güvenlikleri hala kalıcı  çözüme kavuşturulmayan sanatçılarımız   acilen kendileri için yeni bir borçlanma kanunu çıkarılmasını beklemekteler.Sık sık sanat ve sanatçının önemini vurgulayan,sanat ve sanatçıya  destek vereceklerini açıklayan yöneticilerimizce  haklı talepleri dikkate alınarak ve sanatçılara yeni bir borçlanma hakkı verilmesini umutla beklemekteyim.

Buna ek olarak,ilgili ve yetkililerimizin belki dikkatini çeker umuduyla , özgün çalışma koşulları doğrultusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak, sanatçıların sosyal güvenlik sorunlarına etkin ve kalıcı çözümler getirilmesini  ve   yaşam gerçeklerine uygun düzenlemelerle borçlanma yasalarına ihtiyaç bırakılmaması gerektiğini  hatırlatmak istiyorum.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum