"Sanatçılar birleşin"
Mehmet Çırıka

Mehmet Çırıka

"Sanatçılar birleşin"

07 Ağustos 2018 - 14:16

Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası Genel Başkanı Mehmet Çırıka, müzik, sinema ve tiyatro sanatçılarına çağrıda bulundu. Çırıka,  Özellikle müzik, sinema ve tiyatro sanatçılarının temel hak ve sorunlarının çözüme kavuşturulması yolunda duyarlı olmadığını belirtti

Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası Genel Başkanı Mehmet Çırıka  yaptığı yazılı açıklamada UNESCO’nun 27 Ekim 1980 tarihli “Sanatçının Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı” ve bu karar doğrultusunda düzenlenen 1982 Anayasasının “Sanatın ve Sanatçının Korunması “ başlıklı 64.maddesinin amir hükümlerine rağmen, yöneticilerin, özellikle müzik, sinema ve tiyatro sanatçılarının temel hak ve sorunlarının çözüme kavuşturulması yolunda duyarlı olmadığını belirtti.Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası adına Mehmet Çırık tarafından yapılan açıklamada  müzik, sinema ve tiyatro sanatçılarına "Sanatçılar Birleşin" çağrısında bulunuldu.

"YILLARDIR ÇÖZÜM GETİRİLEMİYOR "

Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası tarafından yapılan basın açıklaması şöyle:"Sendikamız,müzik ve sahne sanatçılarını bünyesinde toplamış olup,üyelerinin mesleki,ekonomik, sosyal,kültürel hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla 1989 yılından itibaren faaliyet göstermektedir.Günümüz Türkiye’sinde müzik, sinema ve tiyatro sanatçılarının çalışma ve yaşam koşulları her geçen gün geriye gitmekte ve giderek ağırlaşmaktadır.Anılan sanatçıların iş ve ücret güvenceleri yoktur, bu sanatçılarımız sosyal güvenlik ve telif hakları gibi en temel haklarından yoksun olarak belirsiz bir geleceğe sürüklenmektedir.Halen turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler,yabancı müzik sanatçılarının adeta işgaline uğramış olup, bu nedenle ülkemiz müzik sanatçılarının iş alanları kısıtlanmış,çalışma koşulları gerilemiş ve müzik alanındaki işsizlik olağanüstü boyutlarda artmıştır.Yıllardır verilen uğraş ve çabalara karşın, özellikle müzik,sinema ve tiyatro  sanatçılarının sosyal güvenlik ve  telif hakları sorunlarına çözüm getirilmediği gibi,üstüne üstlük telif hakları yargı kararıyla adeta budanmıştır."

"MÜCADELE VERMELİYİZ"

"UNESCO’nun 27 Ekim 1980 tarihli “Sanatçının Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı” ve bu karar doğrultusunda düzenlenen 1982 Anayasasının “Sanatın ve Sanatçının Korunması “ başlıklı 64.maddesinin amir hükümlerine rağmen, yöneticilerimiz, özellikle müzik, sinema ve tiyatro sanatçılarının temel hak ve sorunlarının çözüme kavuşturulması yolunda duyarlı olmamışlar, ilgi göstermemişler ve üzgünüz anılan sanatçıları sadece kullanılabilecek bir araç olarak görmüşledir.

Özetle,UNESCO Kararı ve Anayasa maddesi uygulamada dikkate alınmamış ve sanki özellikle kağıt üzerinde bırakılmıştır. Açıklanan olumsuzluklara ek olarak, sanatçıların da kendi hak ve sorunları konusunda kayıtsız kalmaları ve gerekli örgütlü mücadeleyi vermemeleri, söz konusu olumsuz koşulların oluşmasında önemli bir etken olmuştur. Sanatsal etkinlik ve davranışlarıyla toplumlara örnek olma, yön verme, ileri taşıma, aydınlatma görev ve sorumluluğu taşıyan sanatçıların, bu görev ve sorumluluklarının yanı sıra, kuşkusuz kendi haklarını koruma, geliştirme ve sorunlarının çözümü konusunda bireysel ve örgütlü mücadele verme görev ve sorumlulukları da olmalıdır."

"ÖRGÜTLENMELİYİZ"

"Kaldı ki, sanatın gücü ve toplum üzerindeki etkinliğinin yanı sıra,günümüzde ülkemiz sanatçılarının sayısal güçlerinin de azımsanamayacak boyutlara ulaştığı düşünülmektedir.Nitekim, sanatçıların sosyal güvenlik kapsamına alınmasını öngören 11.07.1978 gün ve 2167 sayılı Kanunun Başbakanlık gerekçesinde 1978 yılı itibariyle ülkemizdeki sanatçı sayısının 70-100 bin olduğu öngörülmüştür.Türkiye  nüfusunun 35 milyon olduğu 1978 yılındaki bu sayının nüfus artış hızı ile aynı oranda artığı varsayılsa bile , 81 milyona ulaşmış bir Türkiye nüfusu dikkate alındığında, müzik, sinema ve tiyatro sanatçıları ağırlıklı olmak üzere, tüm güzel sanat dallarında uğraş veren toplam sanatçı sayısının 200-250 bin olarak öngörülmesi sanırız yanlış bir değerlendirme olmayacaktır. Aileleriyle birlikte sayıları milyona  ulaşabilecek bir kitlenin hak ve sorunlarına yöneticilerimizin de kayıtsız kalmayacağına inanılmaktadır. Yeter ki, sanatçılar, sanatın ve sanatçı olmanın güç ve etkinliğinin yanı sıra, dayandıkları kitle tabanının harekete geçirebilsinler.Bu güç ve etkinliğin harekete geçirilmesi de ancak mesleki örgütlenmeyle mümkün olabilir ve bundan başka bir çıkış yolu da yoktur.O halde, “Bisiklete binmeli ve pedala basmalıyız, durursak düşeriz” sözünde ifade edildiği gibi, düşmemek için hak ve sorunlarımıza sahip çıkmalı, örgütlü mücadele vermeli ve mesleki örgütlerimize destek sağlamalıyız. Zaten başka bir çıkış yolu da kalmamıştır."

DAYANIŞMAYA ÇAĞRI

Sanatçıların sosyal güvenlik ve telif hakları gibi en temel haklarından yoksun olduğu ve  belirsiz bir geleceğe sürüklendiğini belirten Çırıka basın açıklamasını sanatçılara seslenerek sonlandırdı. "Değerli Sanatçılarımız, Unutulmamalıdır ki, örgütsüz güç köle güçtür ve kurtarıcı bekleyenler kölelerdir.Bu görüşlerimiz doğrultusunda,kurtuluş yolunun örgütlenme ve örgütlü mücadeleden geçtiğinin bilinciyle, ülkemizdeki tüm müzik, sinema ve tiyatro sanatçılarını birleşmeye,örgütlenmeye ve omuz omuza dayanışma içerisinde  örgütlü mücadeleye çağırıyoruz.Sanatçılarımızın ve kamu oyunun bilgisine sunulur."

YORUMLAR

  • 0 Yorum