SANATLA  SİYASET (1)
Mehmet Çırıka

Mehmet Çırıka

SANATLA  SİYASET (1)

11 Temmuz 2018 - 08:24


(Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz)

Bu yazıda UNESCO’nun 1980 tarihli Sanatçının Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı ve buna paralel olarak düzenlenen 1982  Anayasasının Sanatın ve Sanatçının Korunması başlıklı 64.maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana  görev yapan siyasilerimizin  sanatçılarla  olan ilişkilerinden söz edeceğim.

Yukarıda belirtilen tarihten önce siyasilerimizin sanatçılarla ilişkisi genellikle mesafeli olmuştur.Yeni Anayasa’dan sonraki dönemlerde de  Turgut ÖZAL ve Süleyman DEMİREL haricindeki siyasilerimizin de sanat ve sanatçıyla ilişkileri çok sınırlı düzeyde kalmıştır.
Buna karşın sanatçıların toplum üzerindeki sempati ve olumlu etkilerinin farkında olan  Turgut ÖZAL Başbakanlığı döneminde bu mesafeyi büyük ölçüde ortadan kaldırmış ve bir kısım müzik sanatçıları ile  kurduğu kişisel ilişkilerle toplumun sempatisini kazanmaya çalışmıştır.Özellikle seçim mitinglerinde halk müziğimizin ünlü bir ses sanatçısına  yer vererek mitinglerine katılımı büyük ölçüde artırmış ve  toplumun bu sanatçıya olan ilgisinden yararlanmıştır.Yine bir müzik vakfının her yıl  düzenlediği Bir Şarkı Söyle etkinliklerine katılarak sanatçılarla birlikte şarkı söylemiş ve  ülkemizde siyasetçi sanatçı ilişkisinde  bir ilki gerçekleştirmiştir.
Bunun yanı sıra Turgut ÖZAL döneminde çıkarılan kanunla  sanatçılara (SSK) Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında  hizmet borçlanması  hakkı verilmiş ve devlet sanatçıları ve sanatçıların sözleşmeli olarak çalışma esaslarını belirleyen Bakanlar Kurulu kararıyla kamuda görev yapan sanatçıların çalışma koşulları iyileştirilmiştir.
Süleyman DEMİREL, Başbakanlığı döneminde, ÖZAL gibi sanatçılarla bireysel ilişki kurmamışsa da,  sanatçı haklarının geliştirilmesi konusundaki yasal çalışmalara katkı sağlamıştır.Buna karşın  DEMİREL  Cumhurbaşkanlığı döneminde  ÖZAL gibi Bir Şarkı Söyle etkinliklerine katılarak sanatçılarla birlikte şarkı söylemenin yanı sıra , özellikle toplumda sanatın öne çıkarılması,sanat faaliyetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılması, sanat ve sanatçının  önündeki engellerin kaldırılması  ve sanatçıların  temel sorunlarının çözümü konularında çaba göstermiştir .
Cumhurbaşkanı DEMİREL, Özerk Sanat Kurumunun oluşturulması ve Kültür Bakanlığının bir kısım görev ve yetkilerinin bu kurula devredilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalara da destek sağlamıştır.Verdiği  bu desteklere ek olarak dönemin Başbakanı Bülent ECEVİT ‘ten  özel sektörde çalışan müzik sanatçılarına erken emeklilik hakkı verilmesi için girişimde bulunmuşsa da,  bu girişimi sanatçı Başbakanımız  Bülent ECEVİT ’den karşılık görmemiştir.
Ak Parti dönemine gelince, yaklaşık16 yıldır süregelen AK Parti hükümetleri  döneminde  özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanat ve sanatçının toplum üzerindeki olumlu etkiyi gözden kaçırmamış ve kamu oyunca tanınan bir kısım sanatçıyla olan dostluk arkadaşlık ilişkilerini öne çıkararak çeşitli vesilelerle düzenlenen sanatsal etkinliklere bu sanatçıların da katılımını sağlamıştır.Bu etkinliklerde  sanat ve sanatçıların önemi ,bunların toplumdaki yerlerinin yükseltilmesi ,sanat ve sanatçının desteklenmesi  yolunda  önemli açıklamalarda bulunmuştur.Benzeri  yaklaşımlar  başta başbakanlar olmak üzere bazı bakanlarca sergilenmişse de, sanat ve sanatçının desteklenmesi konusundaki bütün güzel söz ve vaatler fiiliyata dönüşmemiş ve maalesef övgü ve methiye düzeyinde kalmıştır.

Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU, 64.Hükümet döneminde 21.04.2016 tarihli Kültürel Kalkınma Programına ilişkin açıklamasında“…Bu sefer mümkün olan en doğru tanım ile sanatçılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak  imkanları alıcaz isteğe bağlı emeklilik talebi hep gündeme geliyordu bunu yapmaya gayret edeceğiz….Biz iki taraf değiliz yani devlet bir şey lütfedecek sanatçıya, sanatçıda bir şey talep edecek gibi görmeyin.Mümkün olsaydı her birimiz bir sanat icra etmek isterdik.Yani bundan daha üstün bir meziyet yoktur.O bakımdan sanatçılarımızın korunması, haklarının korunması, hayatlarının kolaylaştırılması sanatı icra ederken imkanlarının iyileştirilmesi bizim en temel yaklaşımımız …Hayatlarını sanata adamış sanatçılarımıza kolay emeklilik sağlayarak sanatlarını icra edemedikleri dönemde de rahat bir hayat sürdürme imkanı sağlamayı öngörüyoruz…” şeklinde ifadeleriyle sanatçıların sosyal güvenlik sorunlarını öne çıkararak bu sorunun çözümü için  sanatçılara hizmet borçlanması hakkı verileceğini kamu oyu ile paylaşmışsa da bu vaat gerçekleşmemiştir.  

Binalı YILDIRIM Başbakanlığında kurulan 65.Hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı Nabi AVCI,Halit Akçatepe’ nin vefatıyla ilgili  31.03.2017 tarihli açıklamasında “…Halit Akçatepe ,bizim telif kanunlarımızdaki sorunlar  sebebiyle, pek çok sanatçı, son yıllarını yoksulluk ve yoksunluk içinde geçiriyorlar…” ifadeleriyle ülkemizdeki telif sisteminin yetersizliği ve sonuçlarını gündeme getirmiştir.
65.Hükümetin Başbakanı Binali Yıldırım ise   04.04.2017 Tarihli Dolmabahçe konuşmasında;
“…Hükümet olarak  her zaman sanat ve sanatçının yanında olacağımızı bir kez daha bu vesileyle ifade etmek isterim…” şeklindeki açıklamasıyla  hükümet olarak  her zaman sanatçının yanında olacaklarını ifade etmiştir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum