1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
Merih Eyyüp DEMİR

Merih Eyyüp DEMİR

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

30 Nisan 2018 - 14:52

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

İlk olarak Avustralya’da başlayan ve akabinde Amerika’da devam eden işçi hareketleri sonrasında Fransız işçi temsilcisinin teklifiyle kutlanılmaya başlanılan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm emekçilerimiz için kutlu olsun.
Ülkemizde 1923 tarihi itibariyle kutlanılmaya başlanılan gün; gerisinde yaşananlarda günlük çalışma saatinin 8 saat ile sınırlandırılmasında etkilidir. Anlamı itibariyle çalışma koşullarının, değişen dünya koşullarında emekçilerin hayat şartlarının gelmiş olduğu noktanın ve olması gerekenin tüm çalışan kesimlerin bir araya gelerek taleplerin dile getirildiği bir gün olarak anılmaktadır.
Ülkemizin sosyo-politik yapısı itibariyle 1 Mayıs farklı gerekçeler ile bugüne kadar farklı olayların gelişmesine de sebebiyet vermiştir. Hafızamızdaki tarihi kayıtları yaptığınız okumalar çerçevesinde değerlendirebileceğiniz konumdadır.
Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanılması gereken bu günde olması gereken tüm emekçi kardeşlerimizin bir araya gelerek çalışma hayatının gereksinimlerini üst perdeden yöneticilere duyurmak olmalıdır.
Elbette her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır! Sizin doğrunuz benim doğrum olmak zorunda değildir. Üstelik emekçinin haklarını savunduğu iddiasındaki kurum yöneticilerinin zaman içerisinde ülkemizde sıkça rastladığımız gibi siyasete bir atlama tahtası olarak kullanması da 1 Mayıs’ın kişiler tarafından bu çerçevede değerlendirildiğine şahit olduğumuz ortamları hazırlamıştır.
1 Mayıs gerçekten anlamını ihtiva eden eylemler ve söylemler ihtiva etmelidir. Ülkemizdeki yılların sorunu olan ve bir türlü çözüm bulmadığımız çocuk işçi sorunu, kalifiye eleman sorunu, kadınların çalışma hayatındaki yeri ve sayabileceğimiz onlarca sorunun yönetenlere iletileceği bir platform olma özelliğine kavuşturulmak durumundadır.
Hülasa amaç üzüm yemek olmalıdır. Ülkemizde yaklaşan genel seçimler öncesinde yapılacak eylemler ve kullanılacak dil emekçinin geleceğine artı değer katacak düzeyde olmalıdır. Eylem ve etkinliklerde yaklaşan seçimler nedeniyle siyasete ayar verme gibi bir takım anlamının ötesine kaçabilecek bir dilden uzak durmamız gerekmektedir.
İçerisinde bulunduğumuz sorunlar yumağı ile dolu çalışma hayatı sadece ülkemizin değil tüm dünyanın meselesidir. Her zaman en güzeli arama gayreti tüm emek kuruluşlarının ortak gayesi olmak durumundadır. Yılda bir kez olsun aramızdaki rekabeti bir kenara bırakabilme gayreti içerisinde olmak mecburiyetindeyiz.
Temel gayemiz huzur içerisinde insan onuruna yaraşır bir yaşam ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesinde anlam bulan Muasır Medeniyet seviyesinin üzerine çıkma gayretlerinde üzerimize düşeni yapmak olmalıdır.
Demokratik ve sosyal haklarının elde edilmiş olduğu 1 Mayıslara ulaşmak dileklerimle tüm çalışanlarımızın Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum