Merih Eyyüp DEMİR

Merih Eyyüp DEMİR

10 ARALIK

10 Aralık 2018 - 09:23


10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Paris oturumunda kabul edilen 30 maddelik bir bildiri olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından hazırlanmıştır.
Temel hak ve özgürlükler alanının anayasası olarak kabul edilir. 1950 yılından itibaren 10 Aralık İnsan Hakları Günü olarak kutlanılmaktadır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 1. Maddesi “Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.” Şeklindedir.

Akıl ve vicdana sahip insanların birbirilerine kardeşlik zihniyeti ile hareket etmeleri elbette beklenilen bir davranış biçimidir. Ancak üzerinde yaşadığımız dünyada bu kardeşlik zihniyetinden eser yoktur. Bugün özellikle son günlerde Doğu Türkistan’da yaşananlar penceresinden 1. Madde okuması yapılacak olunursa hangi kardeşlikten bahsedebiliriz. Yer altı kaynaklarının üzerindeki ülkelerde kardeşlik hukuku galiba sadece paradan geçmektedir. Para dışında bir kardeşlik zihniyeti de ufukta görünmemektedir.

Samuel Hungtinton Medeniyetler Çatışması eserinde gerçekleri ortaya koymuştur: “ Küresel medeniyet savaşının doğrudan sonucu ne olursa olsun - karşılıklı nükleer tahribat, karşılıklı yıpranma sonucu müzakereye dayalı bir duraklama veya Rus ve batılı güçlerin sonunda Tiananmen Meydanı’na girmesi – uzun vadeli daha büyük sonucu, savaşa katılan tüm tarafların ekonomik, demografik ve askeri gücünde, neredeyse kaçınılmaz olarak esaslı bir azalma yaşanması olacaktır. Sonuçta; yüzyıllar boyunca doğudan batıya geçmiş ve tekrar batıdan doğuya geçmeye başlayan küresel güç, artık kuzeyden güneye geçecektir.” Tüm hesaplar sadece kendi çıkarları üzerine kurulmuştur. Kardeşlik zihniyeti sadece kendi çıkarları söz konusu olduğunda geçerlik kazanabilecektir.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 2. Maddesi “Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu Beyanname’de ilan olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir.

Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayri muhtar veya sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi ülke uyruğu olsun, bir şahıs hakkında, uyruğu bulunduğu memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya milletlerarası statüsü bakımından hiçbir ayrılık gözetilmeyecektir.”
3.Maddesi “Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.
5. Maddesi “Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz.”

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi insan içindir. Ancak, Doğu Türkistan’da yaşananlar insanlık adına utanç vericidir. Doğu Türkistan’da zulüm var! Neredesin İnsan Hakları!
 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum