EĞİTİM METODOLOJİSİ
Merih Eyyüp DEMİR

Merih Eyyüp DEMİR

EĞİTİM METODOLOJİSİ

06 Nisan 2017 - 17:02

2017 yılı Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların maalesef eğitimde beklentilerimiz ve hedeflerimiz açısından hiç iç açıcı olmadığı görülmektedir. Sınav sonuçlarının hemen akabinde bakanlık tarafından yapılan bitişik eğik yazının 2017-2018 eğitim öğretim yılından kaldırılacak açıklaması manidardır. Bu yıl eğitim öğretimine bitişik eğik yazı ile başlayan ilk öğrenciler YGS sınavına katıldılar ve sonuç ortada. Bu açıklama ise geçtiğimiz yıl yapılan bitişik eğik yazı anket çalışmasına rağmen bitişik eğik yazı ısrarının sebep-sonuç çerçevesinde değerlendirildiği anlamı taşımaktadır. Ancak eğitimde kullanılmaya başlanılan ve örneklerini çoğaltabileceğimiz deneme yanılma yöntemi ile nesilleri geleceğe taşıma konusunda eğitimde sınıfta kaldığımızı artık tepeden tırnağa kabul etmek mecburiyetindeyiz. Eğitimde uygulamaya koyduğumuz modeller ile seçtiğimiz yöntem ve metotların bizi istediğimiz sonuçlara götürmediği ortadadır. Sorunun nereden kaynaklandığına bakmamız gerektiği de açıktır.

Elbette bitişik eğik yazı tek başına YGS başarısızlığının sebebi değildir. Eğitim maalesef baştan aşağı sorunlar yumağına dönüşmüş durumdadır. Bürokratik atamalardan yönetici atamasına kadar, her ne kadar liyakat dillendirilse de liyakat ve kariyer ilkelerinin bir yerlerde birileri tarafından önü kesilmekte, istenilmemektedir.

Müfredatı değiştiriyoruz diye yapılan çalışmanın bizi bir yere götürmeyeceği de zaman içerisinde görülecektir. Yapılan esasında değişiklik falan da değildir. Güncelleme çalışması sanırım yapılan işe daha uygun bir terim olacaktır.

Sorunun kaynağı ve ulaşılmak istenilen hedefe varmanın yolu aslında çok basit ve zahmetsiz bir iştir. Ancak ülkemizde çok gerilere taşıyabileceğimiz eğitim sistemine siyasi pencereden yaklaşım hastalığı kolayı zora döndürmektedir. Çözüm eğitim çalışanlarındadır. Çözüm işin mutfağındakilerdedir. Ancak işin ana öğesi olan öğretmen işin içerisine ne hikmetse bir türlü katılmak istenilmemektedir. Eğitim işi ülkenin tamamını ilgilendiren bir konu olduğu için siyasete maalesef malzeme yapılmaktadır. Her seçim dönemi öncesinde istisnasız tüm siyasi partiler ucu açık ağdalı sözlerle eğitimle ilgili görüşlerini seçim beyannamelerine yazarlar. Sonrasında ise söylenen ile uygulama sonuçları incelendiğinde ne söylenip nelerin yapılabildiği konuşulmaz, tartışılmaz ve her iktidar değişikliğinde sil baştan yeniden yazılır yapılmak istenilenler.

Eğitim sistemimizi 4+4+4 olarak sil baştan değiştirdiğimiz günlerde bütün çekincelerimiz ortaya koymamıza rağmen yönetenler konuyu tartışmaya dahi açmadan meclis komisyonunda hafızalarımızda kalan kavga gürültü görüntüleri ile geçip meclis gündemine gelmiş ve sistemimiz akşamdan sabaha değişivermişti. Tartışmasız, pilot uygulaması olmadan, ben yaptım oldu anlayışıyla.

Baştan aşağı yeniden yazmamız, yeni yöntem ve metotlarla hedeflediğimiz Muasır Medeniyetler seviyesine ulaşmamız ve Lider Ülke konumunu yakalamak mecburiyetindeyiz. Sadece bizler ve geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımız için değil, yangın yerine dönen dünyanın ve hemen her gün onlarca çocuğun öldüğü, onlarca çocuğun aç gezdiği ve bu sayede kasasını doldurmaya devam eden emperyalizmin zulmüne son vermek ve tüm insanlığın mutluluğu ve refahı için.

YORUMLAR

  • 0 Yorum