MÜFREDAT GÜNCELLEMESİ VE EĞİTİM GELECEĞİMİZ
Merih Eyyüp DEMİR

Merih Eyyüp DEMİR

MÜFREDAT GÜNCELLEMESİ VE EĞİTİM GELECEĞİMİZ

19 Ocak 2017 - 13:45

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim müfredatında yapacağı güncellemeleri kamuoyunun bilgisine başvurarak toplumun fikirlerini almaya başladı. Bu konuda sözü olanların http://mufredat.meb.gov.tr/Default.aspx adresinden programları inceleyerek katkıda bulunmaları beklenmektedir.

Taslakta eğitime “Eğitim süreciyle kazanılan beceriler hem bireyin hayat kalitesinin gelişmesine hem de ülkenin refahına, toplumsal ve demokratik gelişimine katkıda bulunur.” Bir bakış açısı sunumuyla yaklaşılmakta, “Kapsayıcı ve sürdürülebilir müdahalelerle sürekli olarak güncelleme, yenileştirme ve geliştirme çalışmaları bir eğitim sisteminin ayrılmaz parçasıdır.” Denilerek dünyadaki gelişmelere karşı pozisyon alınması gerektiği de ifade edilmektedir.

Taslakta Temel Beceriler ve Yeterlilikler başlığı altında “Kamuoyunun görüş ve önerilerini almak üzere askıya çıkarılan taslak öğretim programlarında öğrenci yeterlilikleri, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde tanımlanmış sekiz anahtar yeterliliği kuşatacak şekilde farklı ulusal ve uluslararası birikimlere dayanılarak hazırlanmıştır.” Denilerek TYÇ’ye atıfta bulunulmuştur.          

Taslağa bu pencereden bakarak bir değerlendirmede bulunacak olursak TYÇ’de ifade edilen hedefler içerisindeki Hayat Boyu Öğrenme ve Toplumun tüm bireyleri için eğitim ve istihdam fırsatı yaratılması ile uygulamalarımızdaki çelişkileri de değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyiz.

TYÇ’nin değiştirmeyi hedeflediği “Yeterliliklerden sorumlu kurum ve kuruluşlar ile iş dünyası ve sosyal paydaşlar başta olmak üzere ilgili tüm tarafların kurumsal işbirliğiyle tanımlanmış ve ölçülebilir yeterliliklere sahip, istihdam edilebilir donanımda bireyler yetiştirilmesine ve dolayısıyla işsizliğin azaltılmasına ve nitelikli istihdama katkıda bulunulacaktır.” Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasında her alanda rekabet edebilir bir düzeye gelmesinin ana nirengi noktasını oluşturabilecektir.

TYÇ üzerinde inşa edilmeye çalışılan bir müfredatın uygulayıcısı durumundaki öğretmenlerin temel sorunları ile ilgili neredeyse hiçbir çalışma yapmadan hedefleri yakalamak ne kadar mümkün olabilecektir. Mevcut siyasi parti hükümetinde getirilen ve kamuoyunda Uzman Öğretmenlik olarak bilinen Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği ile öğretmenlik mesleğinin Öğretmen, Uzman Öğretmen ve Başöğretmen basamaklarını değerlendirmek gerekmektedir. 2005 yılında yapılan bu değişiklik sonrasında bu konuda yapılanları bakanlığımızın masaya yatırarak geriye dönük incelemesi gerekmektedir.

Yine TYÇ’nin hedefleri arasında sayılan başlıklar arasında geçen “ istihdam edilebilir donanımda bireyler yetiştirmek” hedefine bugüne kadar ulaşılamadığı da yine yapılardan uygulamalardan anlaşılmaktadır. Bu konuda en net uygulamamız öğretmen alım politikalarımızdır. İstihdam edilebilir donanımda öğretmenler yetiştirmiş bir sistem KPSS sınavı sonrası neden mülakata ihtiyaç duymaktadır? Sanırım açıklanmaya muhtaç bir çelişkidir.

Müfredat güncellemesi; sistem değişikliğinden sonra dünyanın geleceğe dair yaşayacağı gelişmeler karşısında yeniliğe ve algoritmalara ihtiyaç çerçevesinde doğru bir karardır. Güncellemelerin ne getirip ne götüreceğinin ölçme değerlendirmesi ancak zaman içerisinde yapılabilecektir. Çıktılarını zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum