ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİ DEĞERLENDİRMESİ-I
Merih Eyyüp DEMİR

Merih Eyyüp DEMİR

ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİ DEĞERLENDİRMESİ-I

12 Haziran 2017 - 11:41

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Öğretmen Strateji Belgesi 09.06.2017 tarih ve 30091 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı.

Uzun bir süreç sayılabilecek bir zaman dilimi içerisinde ve alt yapı olarak farklı kaynaklar, farklı belgelere dayalı,birçok kurum ve kuruluşla birlikte üzerinde çalışılan ve ülkemizin geleceğini inşa edenmesleğimizle ilgili böylesi bir belgenin genel olarak ele alındığı zaman hayal kırıklığı yarattığı görülmektedir.

Böylesi bir çalışmanın ürününün bu olmaması gerektiği açıktır. Öğretmenlik mesleğinin kadim bir meslek olduğuancak profesyonel anlamda tanımlamasının yakın bir tarihte yapıldığını daha önceki yazılarımızda ifade etmiştik. Dünyada kabul gören bir gerçeklikten yola çıkarak.

Belgenin sonuç kısmında ifadesini bulan “Öğretmenlik, hizmet öncesinde öğretmen yetiştirmeye dönük programlarda alınan eğitimden emekliliğe kadar sürekli gelişim gerektiren, mesleki heyecan ve azmin hiçbir zaman yitirilmemesi gereken kutsal ve kadim bir meslektir.” Mesleğimizin geleceğe yönelik ulaşması istenilen ve sürdürülebilir kılınmasının hazırlanan belgede belirlenen strateji ile izleneceği ifade edilen yolun kolaycılıktan öte bir yol olmadığı açıktır.

Belgede tartışılan amaçlar 3 başlık altında toplanmıştır. Amaçlarla ilişkili hedeflerise 8 başlık altında toplanmıştır. Hedeflerin hayata geçirilmesi için 35 eylem planlanmıştır.

Belgede birinci amaç “Yüksek nitelikli, iyi yetişmiş ve mesleğe uygun bireylerin öğretmen olarak istihdamını sağlamak “ olarak ifade edilmiştir. Bu amaca ulaşılabilmek için belirlenen hedefler yükseköğrenim düzeyinde ele alınmıştır. Ancak yükseköğrenime gelecek öğrencilerin okul öncesinden başlamak üzere yetiştirilmelerinde müfredat, fiziki koşullar, eğitimde fırsat eşitliği vb. birçok eksikliğin giderilerek en alttan başlayarak iyileştirme çalışmaları yapmadığımız takdirde yükseköğrenimden beklentilerimizi sadece öğretmen için değil hiçbir meslek gurubunda beklediğimiz noktada olamayacağı tartışma götürmez bir gerçekliktir. Toprak, fidan, hava koşulları gibi birçok faktör bir arada olmadan istenilen nitelikte ürün elde edebilmeniz mümkün değildir.

Bu durumun gerçekleştiğini farz ederek konuya bakışımızı değiştirelim. Bu amacı gerçekleştirmek için belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesi için planlanan eylemlerden birisi olan Eylem 7 başlığı altında “ Öğretmenlik uygulamalarının sertifika sahibi öğretmenler ile yürütülmesi “ neresinden bakarsanız bakınız sertifika sahibi olabilmenin kriterlerini şimdiden çok basit olarak sayabileceğimiz bir durumla karşı karşıya kalacağımız bir sonuç doğuracaktır. Benim adamım anlayışı sertifika sahibi olabilmenin koşulu olacaktır.

Eylem 12 ile belirlenen “Mesleğe girişte çoklu veri kaynağına dayalı değerlendirmeyi temel alan seçme sistemlerinin geliştirilmesi “ yönteminin dışarıdan ithal edildiği açıktır. Milli eğitim sistemimizin bir türlü milli duruş sergileyememesi ve ülkemizin öğretmenlik mesleğinin strateji belgesinde bu şekilde yansıtılmış olması üzüntü vericidir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum