OHAL KOMİSYONU
Merih Eyyüp DEMİR

Merih Eyyüp DEMİR

OHAL KOMİSYONU

21 Temmuz 2017 - 15:44

23 Ocak 2017 tarih ve 29957 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 685 sayılı KHK ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu 17 Temmuz itibariyle müracaatları almaya başlamıştır.

Komisyon 7 kişiden oluşmaktadır. Üyelerin üçü kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından, bir üye Adalet Bakanlığı’nın merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalışan hakim ve savcılar arasından Adalet Bakanınca, bir üye mülki idare amirleri sınıfına bağlı personel arasından İçişleri Bakanınca, birer üye Yargıtay ve Danıştay’da görev yapan tetkik hakimleri arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Komisyona başvuru internet üzerinden ve https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. 17 Temmuz itibariyle başlayan başvuru süreci 14 Eylül 2017 tarihi itibariyle sona erecektir.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürürlüğe giren Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile yapılan ihraç ve görevden almaların bir yıllık bilançosu168 bin 977 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, bunlardan 33 bin 180'i kamu görevinden uzaklaştırıldığı, 111 bin 240'ı ihraç edildiği, 35 bin 639 kişi de yapılan incelemelerden sonra görevine iade edildiği şeklindedir.

Komisyona 120 bin kişinin başvuru yapacağı tahmin edilmektedir. İki yıl süreyle görev yapacak ve Bakanlar Kurulu kararı ile birer yıllık uzatma süresi bulunan komisyonun iş ve sorumluluk açısından ağır bir yükü omuzlayacağı açıktır.

Ülkemizin yaşadığı 15 Temmuz ve sonrasındaki gelişmeler sürecin devamının aşırı bir titizlikle devam etmesi gerektiğini göstermektedir.

Toplumumuzda oluşan işler ağır yürüyor algısının da bir an evvel sona ermesi; ak ile karanın ortaya çıkması ve mağduriyet yaşayanların da bir an evvel iade-i itibarları yapılmak durumundadır.

Ülkemizin darbeler tarihi açısından acı bir geçmişi vardır. Her ne kadar bu yaşananlar ara ara hatırlanır ve eni konu tartışılır gibi görünse de yaşadığımız olay geçmişten yeteri kadar ders almadığımızın da bir göstergesi olarak görülebilir.

Geleceğimize dair atacağımız adımların birinci öncelik taşıyanı eğitim ayağıdır. Bugünlerde yapılan müfredat değişikliklerinin gelecek nesillerimizin yetişmesinde ehemmiyet boyutu son derece önem arz etmektedir. Yapılan değişikliklerin uygulama aşaması ve toplumda karşılık görmesi son derece önemlidir. Özellikle eğitim camiası tarafından içselleştirilmesi ve dört elle sarılmak için eğitim camiasının fikirleri dikkate alınmalıdır. Eğitim öğretim dönemi başlamadan eksiklikler tamamlanmalı ve geleceğimiz için en doğru sistem belirlenmelidir.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum