Merih Eyyüp DEMİR

Merih Eyyüp DEMİR

OKU!

29 Haziran 2017 - 10:45

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Cebrail tarafından ilk sesleniştir: Oku! Yaratan Rabbinin adıyla Oku!

Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) inen ilk vahiy olan Oku vahyi O’na ve şahsında bütün Müslümanlar için gelen bir emirdir. İlk vahiy olması ile birlikte iki kez tekrar edilmesi okumak ve ilim konusunda hayatımızın içerisindeki ehemmiyetine dair ipuçları vermektedir.

1630 tarihinde Koçi Bey IV. Murat’a sunmuş olduğu risalede eski durumla ilgili tespitlerde bulunmuştur: “ İç yetersizliğe düşen sistemin temel göstergeleri bürokratik sistem, zeamet, ulufeli sistemi, ilmiye sınıfı, Yeniçeri tayfası ve benzerleri bozulmuştur. Zulüm, rüşvet, cehalet, adam kayırma, adama göre makam bulma, şahsi ihtiras, aşırı israf ve yoksulluk fiileri artmıştır. “

Türk yazar ve siyaset adamı Yusuf Akçura ise 1904 yılında Üç Tarz-ı Siyaset başlığında:“ Tarihi gerçeklik Müslüman halkın ağırlıklı olarak yaşadığı bölgelerde harici etkinin oldukça yaygın ve yoğun olduğunu göstermektedir. Üstelik şimdiye kadar birbiriyle sürekli çatışan unsurların şimdiden sonra terkip ( birleşme ) ve imtizacı ( uyuşma ) zordur. “ Analizi dikkate şayandır.

Yazımızın girişine dönecek olursak her ne kadar bazı kesimlerce Türkler İslamiyet’i kılıç zoruyla benimsediler tezi ileri sürülüyor olsa da kabul edilemez olmakla birliktegerçeklik ve samimiyetten uzak oluşu genel kabul görmüştür. İslamiyet’in yayılışında en büyük rolü oynayan bir millet olan Türklerleilgili Bernard Lewis : “ Osmanlı Türkleri kendilerini İslamiyet’e özdeş görmüşler, diğer herhangi bir İslam milletinden çok daha büyük ölçüde hüviyetlerini İslamiyet içinde eritmişlerdir. Türk sözcüğü batıda Müslüman’ın eş anlamlısı haline gelmiştir.” Analizi ile Türk-İslam gerçeğinin aynı ruhu ifade ettiğinin tespitini yapmıştır.

15 Temmuz süreci, komşu ülkelerimizde yaşananlar, ABD tarafından terör örgütü ile yapılan işbirliği çerçevesinde yaşananlar yukarıdaki tespitlerin gerçekliği ve okumasının nasıl yapılması konusunda üzerinde durmamız gerektiği açıktır.

Türk milletinin milli karakteri “ Tarihin insani ve İslami sedası “ olarak tanımlanmaktadır. İslam ise iyiye ve güzele teslim olmak, bunları üzerinde toplamak ve insanlığa iletmektir. Öyle ise dünden bugüne Türk Milleti olarak üzerimize düşen görev değişmemiştir. Yapmamız gereken kendimize dönmektir. İlk emir Oku’dan hareketle kendimizden başlamak üzere topluma okuma konusunda neyi nasıl aşılayabiliriz? Üzerinde durmamız gereken husus olmalıdır.

Hayatımıza ve geleceğimize İslam’ın emirleri doğrultusunda samimiyetle yaşayan ve şekil şemail yönünden değil yasak ve buyruk perspektifinden yeni bir şekil vermeliyiz.Koçi Bey ve Akçura’nın tespitlerini doğru okumalıyız.Eğitimde atacağımız adımların hesabını doğru yapmalıyız. Şekilci bir nesil değil, samimi bir neslin tohumlarını ekmeliyiz. İlmin doğduğu ve yayıldığı topraklardan çıkan ışığı tekrar yakalamalı ve ışığın dünyamızı aydınlatması için ışığı tutan el olma mecburiyetinde olduğumuzu unutmamalıyız.Bütün bu gerçeklerin ancak okuyan ve yorumlayan bir nesil sayesinde gerçekleşebileceğini kabullenmeliyiz.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum