OKULLAR HAYAT OLSUN
Merih Eyyüp DEMİR

Merih Eyyüp DEMİR

OKULLAR HAYAT OLSUN

11 Mayıs 2017 - 17:13

Okullarımızda 13 Aralık 2011 tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokole dayalı olarak proje koordinasyonu Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nce yürütülen Okullar Hayat Olsun Projesi ile okullarımıza yeni ve farklı bir bakış açısı geliştirilmesi amaçlanmıştır. Beş yıl süreyle devam edecek ve ortaklarca ortak görüşe varılması durumunda devam edecek olan projenin temel amacı; okulların velilerin, mahallelinin ve çevrenin hizmetine açılması, öğrenciler ve yetişkinler için birer 'Hayat Boyu Öğrenme Merkezi' eğlenme ve dinlenme aktivitelerine imkân veren 'yaşayan güvenli alanlar' haline dönüştürülmesidir.

Okullar Hayat Olsun Projesi ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren okulların eğitim ve öğretim saatleri dışında belediyelerle işbirliği yapılması suretiyle velilerin ve mahallelinin hizmetine açılması, öğrenciler ve yetişkinler için birer hayat boyu öğrenme merkezi ile yaşayan güvenli alanlar haline dönüştürülmesi; belediyelerin yeni bir mekân oluşturmaksızın meslek ve beceri kazandırma, spor, kültür, sosyal hizmetleri için okulların çok amaçlı kullanılabilmesi ve ağaçlandırılmasıdır.

Proje; okullarımızın nefes alan yerler olduğunun ve günün sadece eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü saatlerinde değil her saatinde nefes almaya devam ettiğinin toplumun tüm fertlerince farkına varılmasını sağlama yönünden yararlı bir projedir.

Okullarımız nefes alan ve sadece eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik kurumlar değil, toplumun tüm kesimleri için yaşamın her alanında farkındalık yaratma imkânı olan yerlerdir.

Okullarımız özellikle yavrularımızın ve ana babaların temel eğitimde okulla ilk tanışacak olmaları sebebiyle önem arz eden merkezlerdir. Nefes alan ve topluma nefes veren bu kurumlarımızı sadece eğitim öğretim faaliyetlerinden ibaret, derslik ve öğretmen perspektifinden görme yanlışı bugün okullarımızın cazibe merkezi olmaktan uzak kalmalarına sebep olmuştur.

Temel eğitimde okullarımızın hijyen sorunlarının gün geçtikçe artan boyuta varması ve temizlik elemanı konusunda atılan adımların eksikliği de masaya yatırılarak çözüm üretilmesi adına kafa yormakta geç kaldığımız bir konudur. Temel eğitimde ana sıkıntı ödenek konusudur. Maliye Bakanlığı tarafından ülkemizde yaklaşık 40 bin civarındaki temel eğitim kurumundaki yardımcı personel için 73 bin kişilik kadro ayırmış olması durumu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Öğrenci ve derslik sayısı itibariyle küçük bir hesapla bir okula en az iki yardımcı personel ihtiyacı düşünüldüğünde 80 bin gibi bir ihtiyaç rakamı ortaya çıkacaktır ki verilen kadro ve ihtiyaç arasındaki fark ve kurum yöneticilerinin ödenek olmaması sebebiyle ellerinin de zayıf olduğu gerçeğinden hareketle okullarımızın hijyensorunlarının hangi safhada olduğu anlaşılabilir. Kaldı ki 73 bin personele bakanlık tarafından 6 bin, Okul-Aile Birlikleri tarafından karşılanan 8 bin, belediyelerden gelen 8 bin, İşkur’dan gelen 21 bin ve hizmet satın almalardan gelen 11 bin dolayındaki sayı dahildir.

2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle ana sınıflarının ücretsiz olacağı da hesaba katılır ve bu dersliklerimizin de kendi ihtiyaçlarını görmekten uzak hale geleceği düşünülürse gelecek yıl bu konu başımızı daha çok ağrıtacak gibidir.

Çözüm adına yapılması düşünülen okul yöneticilerinin harcama yetkilisi kılınarak ödenek ayrılması ve okullarımızın kendi kendini yönetir hale gelmesi için atılması gereken adımların hızlandırılması adına illerden seçilecek okul yöneticileri ile bu konunun bir an evvel muhataplarınca tartışılmasına ve çözüm üretilmesini sağlayarak konuyu sağlıklı bir zemine ulaştırmak olmalıdır.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum