REFERANDUM SONRASI
Merih Eyyüp DEMİR

Merih Eyyüp DEMİR

REFERANDUM SONRASI

20 Nisan 2017 - 23:21

Ülkemizde parlamenter yönetim sisteminden Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçiş için yapılan referandum sonuçlandı. Sonuçlar üzerindeki tartışmalar siyasi platformlarda ve yargı düzeyinde devam etmektedir. Bu tartışmaların uzun bir süre devam edeceği görülmektedir. Bu tartışmaların odak noktası her ne kadar seçim ile alakalı olsa da gözden kaçırdığımız husus, tartışmaların değişiklik maddelerinin ne kadar anlaşıldığı konusunda yapılması gerektiği kanaatindeyim. Seçim çalışmaları süresince değişiklik maddelerinin topluma ne oranda doğru ve anlaşılır bir biçimde aktarıldığı konusu gözden geçirilmeli, tartışmalar bu yönde yapılmalıdır.

Bir yandan tüm bu tartışmalar sürerken öte yandan hayatın devam ettiği de gözden kaçırılmamalıdır. Her ne kadar sabah gözümüzü yeni bir sisteme açmış olsak da sistem değişikliğinin esası 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak seçimler sonrasında hayata geçecektir. Dolayısıyla bir yandan hayatın olağan akışı içerisinde yapmamız gerekenleri de bir an evvel ele almak mevcut asli konularımıza odaklanmak zorundayız.

Türkiye İstatistik Kurumu Ocak 2017 İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Rakamlar incelendiğinde 15 ve üstü yaş gurubu işsiz sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre 695 bin kişi artarak 3 milyon 985 bin kişi olduğu görülmektedir. İşsizlik oranı ise 1,9 puanlık artışla %13 seviyesine yükselmiştir. Referandumda yapılan değişiklik maddelerinden birisi hatırlanacağı üzere milletvekili seçilebilme yaşının 25’ten 18’e indirilmesi idi.  TÜİK verilerinde genç nüfus olarak kabul edilen 15-24 yaş gurubu işsizlik oranının bir önceki yıl verisi olan 19,2’den 24,5’e yükseldiği görülmektedir. Buradan çıkarmamız gereken ders; değişiklik maddesi ile kendilerine ne kadar güvendiğimiz sonucu çıkarabileceğimiz gençlerimizin istihdamı için elimizde ağır bir ödev kağıdımız olduğudur. Referandum tartışmalarını bir kenara bırakıp bu ağır ödevimiz için ders notlarımızı önümüze koyup çalışmaya başlamamamız gerektiği rakamlarla sabittir.

Eğitimde yıllardır dile getirdiğimiz ücretli öğretmenlik konusu ile bağdaştırabileceğimiz atanamayan öğretmenlerimiz için yapılacak çalışmalar PISA ve YGS sonuçları değerlendirmeleri ile birlikte ele alınarak yeniden gözden geçirilmelidir. Eğitimde kaliteyi ve başarıyı sağlamak için öncelikle ücretli öğretmenlik uygulamasından vazgeçilmeli, atama bekleyen öğretmenlerimiz için kadro konusunda çalışmalar yapılmalıdır.

Eğitimde sağlayacağımız başarının her alanda bir karşılığı olacağı muhakkaktır. Bu gerçekten hareketle eğitimde YGS sonrası almış olduğumuz ve eğitim camiası tarafından da olumlu bir karşılık bulduğu görülen bitişik eğik yazı uygulamasının sonlandırılması gibi radikal kararlara ihtiyaç olduğu açıktır. Bu kararları alırken bugüne kadar uygulamasını pek göremediğimiz istişare geleneğimizi göz ardı etmeden eğitimin tarafı olan kurum ve kuruluşlarla yapılacak çalışmaların ülkemizi başarıya taşıyacak yegâne yol olacağı tartışmasızdır.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum