TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ-2017
Merih Eyyüp DEMİR

Merih Eyyüp DEMİR

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ-2017

03 Ağustos 2017 - 12:08

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu04.04.2012 tarih ve 6289 sayılı Kanunun 1’incimaddesiyle “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu” şeklinde değiştirilmiştir. Toplu Sözleşme; değişen metinde geçen Kanunun Tanımlar başlıklı 3. Maddesi’nin h) (Değişik: 04.04.2012-6289/3 mad.) “Toplu sözleşme: Bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde kamu görevlilerininmali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda mutabık kalınması durumundataraflarca imzalanan sözleşme” Şeklinde tanımlanmıştır.

Toplu sözleşme görüşmelerine kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti, kamu görevlileri adına Kamu GörevlileriSendikaları Heyeti katılır.

Toplu sözleşme görüşmeleri son rakamı tek olan yıllarda yapılır.

2002 yılından itibaren yapılan Toplu Görüşme sürecine yetkili konfederasyon olarak Türkiye Kamu-Sen katılmıştır.

2013 yılından itibaren ise masada memuru yetkili konfederasyon olan Memur-Sen temsil etmektedir.

Yasa değişikliği sonrası ilk Toplu Sözleşme 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılmış ve Kısmi Toplu Sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşmede hükümetin ilk teklifi kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerine 2012 yılının ilk yarısı için %3, ikinci yarısı için %3 olmak üzere kümülatif olarak %6,9 oranında artış olması şeklindedir. Ayrıca 2012 yılı için gecikmiş maaş artışlarının zararını telafi amacıyla %2,25 geç ödeme teklif edilmiştir. 2013 yılının ilk yarısı için %3, ikinci yarısı için %3 olmak üzere toplam kümülatif %5,06 teklifi getirilmiştir. Yapılan görüşmeler sonunda ücret artış oranları 2012 için %4+%4; %2,5 gecikme ödemesi ve 2013 yılı için de %3+%3 olarak gerçekleşmiştir.

2014-2015 yıllarını kapsayan 2013 yılı II. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri 01-07 Ağustos 2013 tarihleri arasında yapılmış; 23 gün süren ve 3 oturumda tamamlanan görüşmeler sonucunda toplu sözleşme imzalanmıştır. Eşi benzeri görülmemiş bu toplu sözleşme sürecinde tarihe önemli bir not düşülmüş ve bir sendika tarafından işverenin teklifinin altında bir maaş artışına imza atılmıştır.

2016-2017 yıllarını kapsayan 2015 yılı Toplu Sözleşme Görüşmeleri 03-22 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Hükümet tarafından 2016 ve 2017 yılları için ücret ve aylıklara %3+%3 artış teklifi getirilmiştir. 2015 görüşmelerinin 2013 toplu sözleşmesinden tek farkı memurun ve emeklilerimizin yapılan görüşmeler sonucunda masadan artı kazanımlarla değil, zararla kalkmış olmasıdır.

2017 yılı Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncesinde mali ve sosyal haklar konusunun önüne yetkili sendika tarafından gündeme damga vuranToplu Sözleşme İkramiyesinin yetkili sendika üyelerine 200 TL, diğer sendika üyelerine 102 TL olarak ödenmesi teklifi olmuştur.4688 Sayılı Kanunun 28. Maddesinde geçen "Toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamaz." İbaresine rağmen yapılan teklifin memur ve emeklilerimizin gelecek yıllarını ilgilendiren toplu sözleşme masasının öncesinde konunun sulandırılması ve masadan beklentileri boşa çıkarma ve masayı sabote etme gayretinden başka bir şekilde izahı mümkün olmayan bir durum olduğu açıktır. Memurumuzun artık bu durumu değerlendirmesi ve aldığı kararların sadece kendisi ile ilgili kararlar olmadığını nereleri ve kimleri ilgilendirdiğinin hesabını da yapması gerekmektedir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum