Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı
Reklam
Oğuz Aslım

Oğuz Aslım

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı

12 Ocak 2019 - 09:08


HANGİ İŞLER EV HİZMETİ SAYILIR ?

Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması işleri ev hizmeti sayılacaktır.
Çocuk, yaşlı veya özel bakım işinin ev hizmetinde çalışanın evinde ya da hastane, bakımevi vb yerlerde yapılması da ev hizmeti sayılacaktır.
Aynı evde oturan üçüncü dereceye kadar akraba olanların yaptıkları işler ev hizmeti sayılmayacaktır.

EV HİZMETLERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRMA İLE GETİRİLEN YENİ UYGULAMADAN HANGİ İŞVERENLER YARARLANABİLECEKTİR ?

Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştırmayı düzenleyen yeni uygulamadan gerçek kişiler yararlanacak olup tüzel kişilerin talepleri kabul edilmeyecektir.
Ayda 10 günden az çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılacak, primleri çalıştıran kişi tarafından ödenecek, sigortalılar isterlerse takip eden ayın sonuna kadar uzun vade (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödeyebilecektir.
Ayda 10 gün ve üzerinde çalışanların primleri işverenleri tarafından kolay işverenlik uygulamaları çerçevesinde ödenecektir.

EV HİZMETİNDE AYDA 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI NASIL SAĞLANACAK?

Evinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar bu kişiler için çalıştırdıkları her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecektir.
Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalıştıranların müracaatında daha pratik yöntemler üzerinde çalışma yapılmakta olup çalışmalar tamamlandığında duyurulacaktır.

KİMLER EV HİZMETLERİNDE AYDA 10 GÜNDEN AZ SÜRE İLE ÇALIŞABİLİR ?

Herhangi bir çalışması olmayanlar
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi çalışanlar
İsteğe bağlı sigortalılar
2925 sayılı Kanuna, 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddelerine tabi sigortalılar
Kurumdan aylık ve gelir alanlar
Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışabilirler.
Emekli aylığı alanların aylıkları kesilmez, bunlardan ayrıca uzun vade ve genel sağlık sigortası primi alınmaz

EV HİZMETLERİNDE AYDA 10 GÜNDEN AZ SÜRE İLE ÇALIŞAN SİGORTALILAR EMEKLİLİK SİGORTASI PRİMİ ÖDEYEBİLECEK Mİ ?

Ev hizmetinde ayda 10 günden az çalışan sigortalılar için ayrıca 30 gün üzerinden uzun vadeli sigorta kolları (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödemelerine imkan sağlanmış olup sigortalıların bu primi ödemeleri için Kuruma müracaat etmelerine gerek bulunmamaktadır.
Ev hizmetinde çalışan kişinin uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemesi için çalıştıran kişi tarafından 1 gün iş kazası primi bildirilmesi yeterli olacaktır.
Sigortalılar uzun vade ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebilecek olup bu sürenin geçirilmesi halinde primin bir daha ödenme imkanı kalmayacaktır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum