İstihdam teşvikleri hakkında bilinmesi gerekenler (8)
Oğuz Aslım

Oğuz Aslım

İstihdam teşvikleri hakkında bilinmesi gerekenler (8)

12 Şubat 2019 - 09:58

Teşviklerden Yasaklama Uygulaması

Yasal Dayanak:

5510 sy. Kn. Ek 14. Md Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden ve yasaklama kapsamına giren her bir tespit için ise birer yıl süreyle;

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde,

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde,

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında,

5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde,

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde,

4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinde,

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde,

4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde,

3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinde,

yer alan sigorta prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamamaktadır.

Yasaklama Kapsamına Girecek İşyerlerinin Tespitine İlişkin Toplam Sigortalı Sayısı Nasıl Hesaplanmaktadır?

Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği kişileri fiilen çalıştırmadığı tespit edilen kişi sayısının, aynı işyerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1’ini aşması veya %1’i aşmamakla birlikte beş kişiden fazla olması halinde söz konusu işyerleri hakkında bir ay/bir yıl yasaklama yapılacaktır.


YORUMLAR

  • 0 Yorum