İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4
Oğuz Aslım

Oğuz Aslım

İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4

19 Mart 2019 - 10:24

Aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran;
-Özel nitelikteki işyeri işverenleri cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde,
-Resmi nitelikteki işyeri işverenleri ise, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde, saat 23.59’a kadar Elektronik-Sigorta kanalıyla Kuruma göndermek zorundadırlar. Belgenin gönderilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, aylık prim ve hizmet belgesi, son günü izleyen ilk iş günü saat 23.59’a kadar, Kuruma, e-Sigorta kanalıyla gönderilebilecektir.
Diğer taraftan, bazı özel nitelikteki işyeri işverenleri ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasında; bazı resmi nitelikteki işyeri işverenleri ise ayın 1’i ila 30’u arasında ücret alan sigortalılar çalıştırdığından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince;
-Ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde,
-Ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri, en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde, Kuruma gönderilecektir.


Örnek:Özel sektöre ait bir işyerinde 1/09/2014 ila 30/09/2014 tarihleri arasında çalışan sigortalılara ilişkin 2014/Eylül ayına ait aylık prim ve hizmet belgesi, SGK’ya en geç 23 Ekim 2014 tarihine kadar gönderilecektir.


Örnek: Bir kamu kurumunda 15/8/2014 ila 14/9/2014 tarihleri arasında çalışan sigortalılara ilişkin 2014/Ağustos dönemine ait aylık prim ve hizmet belgesi SGK’ya en geç 7 Ekim 2014 tarihine kadar gönderilecektir.”

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum