Tarıma nefes aldıracak projeler…
Yusuf VANGÖL

Yusuf VANGÖL

Tarıma nefes aldıracak projeler…

19 Nisan 2019 - 07:00

Ülkemiz genelinde sayıları 25’in üzerinde olan yatırım izni verilmiş tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri; besicilik ve seracılık konularında gerçekleştirecekleri faaliyetler ile ekonomimize katkı sağlayacak yerler.

Zira bu yerlerde hayata geçecek olan tarımsal projeler, ülkemiz tarımına nefes aldıracak…

Bilindiği üzere tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri; kamu tüzelkişi/kişilerince kurulan, tarım ve sanayi sektörünün entegrasyonunu sağlamaya yönelik tarıma dayalı sanayi girdisini oluşturan bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunların işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin yer aldığı mal ve hizmet üretim bölgeleri olarak tanımlanmakta.

Bu bölgelerin kurulması için başvuruların nasıl yapılacağı, yer seçimi, kuruluşu, faaliyeti ve denetimine ilişkin usul ve esaslar; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, “ Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği” nde ayrıntılı olarak yer almakta.

İşte bu bölgelerden ikisi, İzmir’in Dikili ve Menderes ilçelerinde hayata geçecek…

Dikili’de hayata geçecek olan bölge; “ Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Jeotermal Kaynaklı) Organize Sanayi Bölgesi ”. 

Menderes’ deki bölge ise; “ Menderes Tarıma Dayalı İhtisas Sera ( Süs Bitkileri ve Çiçekçilik ) Organize Sanayi Bölgesi ”.

Menderes’de hayata geçmesi planlanan proje; doğalgaz ve /veya güneş enerjisi ( hibrit ) sera işletmelerinin ve sanayisinin yer aldığı ihtisas organize sanayi bölgesinde olacak.

Dikili’deki proje, yaklaşık 2000 dekar üretim parselinde gerçekleşecek.

Dikili projesinin 6 ortağı var. Bu ortaklar arasında en büyük pay, % 26.66 ile İZTO ( İzmir Ticaret Odası ) nun… 

Diğer ortaklar ise; her biri % 20 paya sahip EBSO ( Ege Bölgesi Sanayi Odası ), İTB ( İzmir Ticaret Borsası ) ve EİB ( Ege İhracatçılar Birliği)…

Ortaklar arasında yer alan Dikili Belediyesi ve İzmir Valiliği ( Yatırım İzleme Koordinasyon Birimi ) % 6.67’lik paylara sahip...

İzmir Ticaret Odası daha sonra bir payını, Bergama Ticaret Odası’na devredecek.

Bu projelerin ilimizde hayata geçmesi için çalışmalar hızla devam ediyor…

Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle; İZTO, EBSO, İTB ve EİB ortaklığında hayata geçecek olan bu projeler, ilimiz tarım sektörü adına önemli bir adım…

Örneğin Dikili ilçemizde; bölgedeki jeotermal kaynaklar kullanılarak modern seralarda bitkisel ürünler üretilecek.

Ve bölgede kurulacak olan tarım ve tarıma dayalı sanayi işletmeleri sayesinde istihdama katkı sağlanacak. 

Proje gereği Dikili ilçemizde her biri 25 dekarlık toplam 80 adet sera kurulacak ve bu seralarda 3500 kişi istihdam edilecek.

Bu projeler, sadece Dikili ve Menderes ile sınırlı kalmamalı… Özellikle hayvancılığın yoğun olduğu ilçelerimizden Ödemiş ve Tire ilçelerimizde, besicilik ve süt hayvancılığı konusunda bu projeler gerçekleştirilmeli…

Tarımda üretimi ve istihdamı artıracak, tarımsal ürün ithalatını azaltacak,  dolayısıyla ülkemiz tarımına nefes aldıracak bu gibi projelerin doğru yerlerde, doğru ortaklarla ve daha fazla destekle hayata geçirilmesi şart.

Ayrıca bu bölgelerin, ülkemiz genelinde olabildiğince yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Ancak büyükşehir belediyeleri ile tarımsal üretim kooperatiflerinin de bu projelerde yer alması gerektiği unutulmamalı…

Burada asıl unutulmaması gereken ise; tarımın gerçek sahibi olan çiftçimize, üretimden kopmaması için yıllardır kendisine verilmeyen değerin ve desteğin ne yapıp edip verilmesi…

Ve hepsinden de önemlisi, tarımın bu ülke için en stratejik sektör olduğu gerçeği…

Gerisi laf-ı güzaf…YORUMLAR

  • 0 Yorum