Ulusal Beslenme Konseyi kuruldu…
Yusuf VANGÖL

Yusuf VANGÖL

Ulusal Beslenme Konseyi kuruldu…

15 Şubat 2019 - 09:39

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde çıkardığı bir yönetmelikle, Ulusal Beslenme Konseyini hayata geçirdi… Konseyinin kuruluş amacı, oluşumu, görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen “ Ulusal Beslenme Konseyi Yönetmeliği ”, 9 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasal dayanağı; Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun 9 uncu maddesinin ( c ) bendi ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci maddesi olan yönetmelik; konseyin kuruluş amacı, oluşumu, görevleri, çalışma usul ve esasları ve daha birçok hükmü içermekte…

Konseyin sekretaryasını ise Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yürütecek…Çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan konsey, toplam 24 kişiden ibaret… İhtiyaç duyulması halinde bu sayı 26 ya kadar çıkabilecek…Ancak bu kişiler arasında Türkiye Ziraat Odaları Birliği temsilcisi varken, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bünyesinde yer alan akademik odalarımızdan Ziraat Mühendisleri ve Gıda Mühendisleri Odamızın temsilcileri neden yok?

Aynı şekilde bu yapı içinde Veteriner Hekimler Odasının temsilcileri niçin yok?

Bence bu eksiklik mutlaka giderilmeli… 

Burada beni asıl sevindiren, ülkemiz genelinde gıda maddesi üreten, satan ve toplu tüketime arz eden yaklaşık 650 bin gıda işyerinin büyük çoğunluğunun bağlı olduğu TESK ve TESK’ e bağlı Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu temsilcilerinin de konsey üyeleri arasında yer alması…Yılda iki defa Haziran ve Aralık aylarında toplanacak olan konsey; uygun bulunması halinde uzmanlık alanlarına göre üniversite öğretim üyelerinden oluşan bilimsel komisyonlar da kurabilecek… Burada önemli olan bu konseyin neler yapacağı, yani görevlerinin neler olduğu…Yönetmelik gereği konsey;Ulusal sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi için politika ve strateji önerileri geliştirmek, önerilerin kurumlarda uygulanmasını tavsiye etmek ve uygulamayı izlemek,Toplumun sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi ile ilgili konularda eğitimleri, bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri ile sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi konusunda görüş bildirmek, Sağlıklı beslenme, sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması ve beslenme konularında araştırma ve geliştirmeye yönelik projeler önermek,Ülke çapında yapılacak sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması ve beslenme konularında seminer, konferans gibi faaliyetleri gerektiğinde planlamak ve değerlendirmek, Sağlıklı beslenme yiyecek ve sağlıklı gıdaya erişme hakkının gerçekleşebilmesi konusunda ekonomik ve sosyal önlemlerin alınması için görüş ve önerileri oluşturmak, Her tüketicinin yeterli ve sağlıklı gıdaya erişme hakkının gerçekleşebilmesi konusunda ekonomik ve sosyal önlemlerin alınması için görüş ve önerileri oluşturmak…

Ve daha bunun gibi birçok görev yapacak…

Keşke, konseyin görevleri arasında, gıda bilimi konusunda eğitim almamış kişilerin görsel ve yazılı medya kanalıyla yaptığı açıklamaların takibi ve bu açıklamaları yapanlar hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanacağına dair ifadelere yer verilmiş olsaydı…Böylece başta ekmek olmak üzere onu yemeğin, bunu yemeğin diyerek vatandaşın kafasını karıştıran bazı kişilerin medyada boy göstermesine mani olunurdu…

Bakalım, konsey neler yapacak göreceğiz…   YORUMLAR

  • 0 Yorum