Rüzgar enerjisi, enerji üretiminin önemli bir bileşeni olduğunu herkes kabul etmektedir. Fakat bu doğadaki bazı türlerin yok olması pahasına olmamalıdır. Karagöl ormanlarına rüzgar gülü koymak akıl almaz bir hata olmakla birlikte ekosistemde olumsuz etkiler yaratacağı hakkında tüm uzmanlar hemfikirdir...
Kuşlar, özellikle göç yolu üzerinde bulunan ülkemiz bundan olumsuz yönde çok etkilenecektir.
Her bir direğin 0,2 ile 1 hektarlık açık alana ihtiyaç duyduğunu göz önünde tutarsak bu altyapı çalışmasının ormana verdiği zararı düşünebiliriz herhalde.
Doğal güzelliğin yok edilmesine ve ormanlık alanlara kurulmasına Avrupa'da yaşayan her 4 kişiden 3’ü karşı çıkmaktadır.
Biz ne zaman yandaş, oğul, akraba koruma sevdasından vazgeçeceğiz?
Bir ülke düşünün en güzel koylarında demirçelik işletmeleri kuran ve çevre köylerde kanser vakalarının önemli ölçüde çoğaltan...
Bir ülke düşünün ormanlarını kasıtlı yakıp, yerine ağaç değil de hotel diken...
Bir ülke düşünün kıytırık yan sanayi atıklarının nehirlerine akıtan sonra da onu tarımda sulama suyu olarak kullanan...
Bir ülke düşünün her 5-10 km’de bir tane taş ocağı kuran, kurulmasına izin veren...
Bir ülke düşünün üreten fabrikalarını kapatıp satan ve o kendi ürettiği ürünü dışardan satın alan...
Bir ülke düşünün iş kazalarında terör kadar can kaybı veren (belki daha fazla)...
Şimdi bunlar bize temiz enerji diyeyecekler ve bizim yaşam enerjimizi sağlayan ormanlarımız talan edecekler öyle mi? İşte biz Menemenliler ve dağ köylüleri olarak yetti gari diyoruz...